( ... szt. )
Narzędzia
Zarejestruj Zaloguj

FERYSTER - Producent elementów indukcyjnych

piątek, 19 Sie 2022
Info: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.
Drukuj Drukuj

 

Feryster - Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Feryster Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Traugutta 4, 68-120 Iłowa (zwana dalej „Feryster”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych mogą Państwo się z nami skontaktować pod adresem:

adres e-mail: info@feryster.pl

lub

Feryster Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Traugutta 4, 68-120 Iłowa

 

Cel przetwarzania pozyskanych danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

-

Rozpatrywania skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

-

Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?  

  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, 
  • podmioty pomagające nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym gromadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia,
  • firmy obsługujące płatności
  • wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych, którzy zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

 

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.

Czas przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do upływu okresu przydatności tych danych lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile nie będziemy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających Państwa dane przez okresy wskazane przepisami prawa.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Mogą również Państwo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Należy w tym celu odesłać produkt na adres:

FERYSTER Sp. z o.o. Sp.k.
ul.Traugutta 4
68-120 Iłowa

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz w zakładce Zwroty.

Taki dokument możesz nam również dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres mailowy: sklep@feryster.pl.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Pamiętaj!

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy niż zwykła paczka pocztowa.